Privacyverklaring

Privacyverklaring van Kindercentrum de Knuffel.

 Kindercentrum de Knuffel kan persoonsgegevens over u of uw kind verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van Kindercentrum de Knuffel, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Kindercentrum de Knuffel verstrekt.

Wij verwerken de volgende gegevens:

  • Uw voor- en achternaam
  • Naam van het kind ( indien bekend)
  • Geboortedatum kind
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom heeft Kindercentrum de Knuffel deze gegevens nodig?

Kindercentrum de Knuffel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om schriftelijk (per mail en/of post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.Daarnaast worden uw gegevens gebruikt voor  de facturatie. Wanneer de gegevens niet worden aangeleverd, dan zal het kind niet geplaatst kunnen worden. Indien u geen toestemming geeft om beeldmateriaal van uw kind te gebruiken op de sociale media, dan gebeurd dit ook niet.

Hoelang Kindercentrum de Knuffel gegevens bewaart?

 Kindercentrum de Knuffel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, maximaal 6 maanden.Na het beĆ«indigen van het contract worden de  gegevens van het kind nog maximaal 6 maanden bewaard.Wanneer contact niet leidt tot verdere afspraken/ een contract, worden uw gegevens niet bewaard.

Delen met anderen.

 Kindercentrum de Knuffel verstrekt, alleen na schriftelijke toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) persoonsgegevens aan derden, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (belastingdienst). Nooit voor commerciĆ«le doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot  inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kdvdeknuffel.nl Kindercentrum de Knuffel zal zo snel mogelijk, maar binnen zeven dagen, op uw verzoek reageren. Wanneer u desondanks niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens ( www. autoriteitpersoonsgegevens.nl)

 Beveiligen.

Kindercentrum de Knuffel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kindercentrum de Knuffel maakt gebruik van een SSL Certificaat dat zorgt voor de versleuteling van de gegevens tussen de bezoeker en de webserver, de plek waar de website op internet staat. Dit doen we om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kindercentrum de Knuffel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kindercentrum de Knuffel op via info@kdvdeknuffel.nl

www.kindercentrum.nl is de  website van Kindercentrum de Knuffel.

Wij zijn als volgt te bereiken:

Adres: Harreveldseweg 19

7136LW

Zieuwent

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08067988

Telefoon: 0544-351333

E-mailadres: info@kdvdeknuffel.nl


Locatie Kinderdagverblijf

Harreveldsweg 19
7136 LW Zieuwent
Telefoon 0544-351333.

Locatie Buitenschoolse Opvang
en Tussenschoolse Opvang

Zegendijk 3
7136 LS Zieuwent
Tel. 0544-351646


Postadres

De Steege 37
7136 ML Zieuwent
E-mail: info@kdvdeknuffel.nl
Telefoonnummer administratie: 0544-351333