Oudercommissie

Heldere communicatie tussen ouders en onze medewerkers is noodzakelijk om een kind optimaal te kunnen begeleiden. Bij De Knuffel vinden we het daarom belangrijk om in gesprek te zijn met ouders. De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders, zowel van het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang.. Minimaal twee keer per jaar vergadert de directie met de oudercommissie. Zij denkt mee met het beleid en de ontwikkelingen van de opvang.

In de oudercommissie hebben de volgende ouders zitting: 

Hilke Holkenborg, voorzitter

Susan Esseling, penningmeester

Heidi Rouwhorst, notulist/secretariaat

Lisa Raasing, lid

Vacature 

De oudercommissie heeft een eigen mailadres:

ocknuffel@gmail.com

 

 


Locatie Kinderdagverblijf

Harreveldsweg 19
7136 LW Zieuwent
Telefoon 0544-351333.

Locatie Buitenschoolse Opvang
en Tussenschoolse Opvang

Zegendijk 3
7136 LS Zieuwent
Tel. 0544-351646


Postadres

De Steege 37
7136 ML Zieuwent
E-mail: info@kdvdeknuffel.nl
Telefoonnummer administratie: 0544-351333