De klachtenregeling

Er kunnen zich soms zaken voordoen waar u als ouder niet tevreden over bent. De leidsters en het management streven ernaar om klachten in overleg op te lossen en staan open voor feedback. Als u een klacht heeft, kunt u terecht bij de directie. Bent u van mening dat deze klacht niet adequaat wordt afgehandeld, dan kunt u hiermee naar de Oudercommissie of de (externe) Klachtencommissie Kinderopvang.

Kindercentrum De Knuffel is lid van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen per 1 januari 2016. Lees hier het klachtenreglement.


Locatie Kinderdagverblijf

Harreveldsweg 19
7136 LW Zieuwent
Telefoon 0544-351333.

Locatie Buitenschoolse Opvang
en Tussenschoolse Opvang

Zegendijk 3
7136 LS Zieuwent
Tel. 0544-351646


Postadres

De Steege 37
7136 ML Zieuwent
E-mail: info@kdvdeknuffel.nl
Telefoonnummer administratie: 0544-351333