Kwaliteit en veiligheid

Om ervoor te zorgen dat onze opvang blijft voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen voert de GGD jaarlijks een inspectie uit volgens de Wet Kinderopvang. De inspectierapporten zijn openbaar. Ook voeren wij jaarlijks een Risico inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uit op onze locaties. Kindercentrum De Knuffel heeft kwaliteit tot speerpunt benoemd van onze organisatie. 

Veilige opvang, professionaliteit en kwaliteit staan bij Kindercentrum De Knuffel voorop. De gebouwen voldoen aan de algemene wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en brandveiligheid. Daarnaast besteden wij alle zorg aan de controle van speeltoestellen en scholen we al onze pedagogische medewerkers regelmatig bij in EHBO (jaarlijks) en BHV en pedagogische thema‚Äôs.

Kindercentrum De Knuffel heeft een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering afgesloten. Hiermee is uw kind op het kinderdagverblijf en tijdens uitstapjes verzekerd. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor het wegraken of beschadigen van eigendommen van uw kind of uzelf.


Locatie Kinderdagverblijf

Harreveldsweg 19
7136 LW Zieuwent
Telefoon 0544-351333.

Locatie Buitenschoolse Opvang
en Tussenschoolse Opvang

Zegendijk 3
7136 LS Zieuwent
Tel. 0544-351646


Postadres

De Steege 37
7136 ML Zieuwent
E-mail: info@kdvdeknuffel.nl
Telefoonnummer administratie: 0544-351333