Plaatsing en opzegging

Plaatsing is definitief na het volledig invullen van het aanmeldingsformulier. Na aanmelding volgt een uitgebreid kennismakingsgesprek. De overeenkomst voor opvang wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met inachtneming dat het kind niet ouder is dan de basisschoolleeftijd. Indien kinderen na het KDV gebruik maken van de BSO loopt het contract gewoon door. Er vindt alleen een wijziging plaats in de dagdelen.

De overeenkomst kan tussentijds schriftelijk worden beĆ«indigd per eerste van de maand met een opzegtermijn van een maand. Ook verzoeken tot vermindering van het aantal geplaatste opvangdagen beschouwen wij als opzegging en dient u een maand van tevoren schriftelijk in te dienen. Overige veranderingen in de bestaande overeenkomst dient u tijdig schriftelijk, bij voorkeur per mail, kenbaar te maken bij de directie.


Locatie Kinderdagverblijf

Harreveldsweg 19
7136 LW Zieuwent
Telefoon 0544-351333.

Locatie Buitenschoolse Opvang
en Tussenschoolse Opvang

Zegendijk 3
7136 LS Zieuwent
Tel. 0544-351646


Postadres

De Steege 37
7136 ML Zieuwent
E-mail: info@kdvdeknuffel.nl
Telefoonnummer administratie: 0544-351333