Pedagogisch beleid

Vertrouwen, geborgenheid en veiligheid zijn de uitgangspunten voor onze opvang. Zowel voor de kinderopvang als buitenschoolse opvang willen we een pedagogisch klimaat realiseren waarin kinderen kunnen spelen, ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen. Hierbij houden we rekening met het individuele kind en begeleiden we hem/haar in de ontwikkeling. Een plek waar uw kind zich thuis voelt!

Ons beleid is gericht op de verschillende manieren waarop een kind informatie tot zich neemt. Hierbij staan de zintuigen centraal. Binnen onze activiteiten krijgt ieder kind de kans zich op zijn of haar manier te ontwikkelen. Naast fantasie, creativiteit en de behoefte van een kind kennis op te nemen, richten wij ons op de verkenning van de omgeving. Sociale omgang met andere kinderen vinden we erg belangrijk.
Op het kinderdagverblijf werken we met de methodiek “Startblokken” en moedigen we de belevingswereld van uw kind aan. Kinderen nemen deel aan spelactiviteiten en verkennen interessante actuele thema’s. We brengen de kinderen spelenderwijs naar een hoger ontwikkelingsniveau en kunnen eventuele achterstanden zo vroeg mogelijk signaleren.


Locatie Kinderdagverblijf

Harreveldsweg 19
7136 LW Zieuwent
Telefoon 0544-351333.

Locatie Buitenschoolse Opvang
en Tussenschoolse Opvang

Zegendijk 3
7136 LS Zieuwent
Tel. 0544-351646


Postadres

De Steege 37
7136 ML Zieuwent
E-mail: info@kdvdeknuffel.nl
Telefoonnummer administratie: 0544-351333