Ontwikkeling van uw kind

Wij volgen de ontwikkeling van uw baby en peuter aan de hand van observatieformulieren. We volgen het sociaal-emotionele gedrag, de motorische en de creatieve ontwikkeling van uw kind. Dit bespreken we één keer per jaar met u tijdens een tien-minutengesprek. Wanneer er zorgen zijn over uw kind, wordt dit met de ouders besproken. Er kan dan z.n. extra inzet van een pedagogisch medewerker plaatsvinden doordat de Knuffel een VVE locatie is (Voor- en Vroegschoolse Educatie).

De kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in de gemeente Oost Gelre maken voor elk kind van 2 ½ tot 4 jaar gebruik van een overdrachtsformulier. Hiermee kunnen we vroegtijdige achterstanden in de ontwikkeling van een kind signaleren. Na overeenstemming met de ouders/verzorgers geven we dit formulier na vertrek bij De Knuffel mee voor de basisschool.


Locatie Kinderdagverblijf

Harreveldsweg 19
7136 LW Zieuwent
Telefoon 0544-351333.

Locatie Buitenschoolse Opvang
en Tussenschoolse Opvang

Zegendijk 3
7136 LS Zieuwent
Tel. 0544-351646


Postadres

De Steege 37
7136 ML Zieuwent
E-mail: info@kdvdeknuffel.nl
Telefoonnummer administratie: 0544-351333