Missie en visie

Kindercentrum De Knuffel biedt  kinderen van 0-12 jaar de mogelijkheid om zich vanuit een veilige basis zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Het aanbieden van regelmaat vinden wij van groot belang. We bieden dagelijks structuur aan met vaste leidsters op de groep. Zo creëren we veiligheid en rust.

De zorg is individueel gericht en aangepast aan de ontwikkelingsfase, mogelijkheden en talenten van elk kind. Naast de sociaal-emotionele ontwikkeling, besteden we aandacht aan de cognitieve ontwikkeling , die essentieel is voor het zelfvertrouwen van een kind. De belevingswereld van ieder kind is uniek en wordt aangemoedigd door de medewerkers.

De Buitenschoolse Opvang zien wij als een “vrije tijdsvoorziening”. Dit betekent dat kinderen bij ons hun vrije tijd zoveel mogelijk zelf in mogen vullen. Daarbij bieden wij uitdagend speel- en spelmateriaal voor elke leeftijd. Kinderen mogen binnen ruime marges zelf weten wat ze gaan doen. Uiteraard zijn er wel groepsregels waaraan ze zich moeten houden en is er deskundige begeleiding.

Vanaf augustus 2015 worden er voor alle kinderen van de BSO elke dag 2 activiteiten aangeboden, deze zijn niet verplicht, maar wel heel leuk en leerzaam. De activiteiten zijn in de vorm van een thema gedurende 6 weken.


Locatie Kinderdagverblijf

Harreveldsweg 19
7136 LW Zieuwent
Telefoon 0544-351333.

Locatie Buitenschoolse Opvang
en Tussenschoolse Opvang

Zegendijk 3
7136 LS Zieuwent
Tel. 0544-351646


Postadres

De Steege 37
7136 ML Zieuwent
E-mail: info@kdvdeknuffel.nl
Telefoonnummer administratie: 0544-351333