Inschrijving

Wij vinden het belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij het KDV of de BSO. We nodigen u daarom altijd eerst uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u een indruk van het kinderdagverblijf en ontvangt u de benodigde gegevens.
Voor het KDV kunt u uw kind aanmelden voor minimaal twee dagdelen per week. U bent er dan altijd zeker van dat er op het afgesproken dagdeel plaats is. Bij de BSO is geen eis van dagdelen. Hier kunnen kinderen ook alleen tijdens vakanties komen.

Naast de opvanguren in uw contract biedt De Knuffel de mogelijkheid een extra dag(deel) af te nemen. Deze opvang kunt u structureel en /of incidenteel aanvragen. Incidentele aanvragen dient u minimaal een week van tevoren kenbaar te maken. Wij beoordelen of de groepsgrootte het toelaat uw kind extra op te vangen. De extra opvang brengen wij apart in rekening. De kosten van de opvang vallen onder de vergoedingsregeling van de overheid.
Voor mensen met wisselende werktijden is het mogelijk flexibele opvang te regelen. U kunt meer informatie opvragen bij Yvonne Meekes, tel: 0544-351333.


Locatie Kinderdagverblijf

Harreveldsweg 19
7136 LW Zieuwent
Telefoon 0544-351333.

Locatie Buitenschoolse Opvang
en Tussenschoolse Opvang

Zegendijk 3
7136 LS Zieuwent
Tel. 0544-351646


Postadres

De Steege 37
7136 ML Zieuwent
E-mail: info@kdvdeknuffel.nl
Telefoonnummer administratie: 0544-351333