Actueel nieuws


 De Knuffel is vanaf 1-02-2018 op zoek naar een invalkracht voor het KDV en de BSO.

Reacties graag naar: info@kdvdeknuffel.nl

Vervoer: wij brengen geen vervoerskosten meer in rekening!!

 


Locatie Kinderdagverblijf

Harreveldsweg 19
7136 LW Zieuwent
Telefoon 0544-351333.

Locatie Buitenschoolse Opvang
en Tussenschoolse Opvang

Zegendijk 3
7136 LS Zieuwent
Tel. 0544-351646


Postadres

De Steege 37
7136 ML Zieuwent
E-mail: info@kdvdeknuffel.nl
Telefoonnummer administratie: 0544-351333